King of Ground - All Japan BMX Flatland contest - This feed is provided by King of Ground. Click to visit. http://www.kingofground.com 2014-04-25T04:26:09+01:00 FeedCreator 1.7.2 Round1 Nagoya 2014-03-31T04:26:09+01:00 2014-03-31T04:26:09+01:00 2014-03-31T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=SCHEDULE&id=251 yasuflatland@excite.co.jp - Date 2014 May 17th and 18th - Location Oasis 21 Higashi-zakura 1-11-1 Higashi-ku Nagoya-shi Aichi-ken 461-0005 - Registration Term April 27th to May 11th - Time Schedule 5/17 14:00 Girls kids / Expert registration 14:30 Girls kids 15:00 Expert Qualifiers 17:30 Girls Kids Commendation ceremony 18:00 Pro / Expert Free practice 19:00 close 5/18 10:30 Novice / Pro registration 11:25 Novice final 12:00 Expert Final 13:00 Pro Qualifiers 15:30 Pro Final 16:30 Novice / Pro Commendation ceremony 17:00 Close - Access From Nagoya station, take Higashiyama-line(Subway) and get off at Sakae-station From Kanayama station, take Meijyo-line(Subway) and get off at Sakae-station 2014 KOG Pro class riders list (as of 2014 March 21st) 2014-03-21T04:26:09+01:00 2014-03-21T04:26:09+01:00 2014-03-21T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=RULE&id=188 yasuflatland@excite.co.jp #1 Shinichi Kiba Pro Ranking 1 #2 Moto Sasaki Pro Ranking 2 #3 Takuya Higa Pro Ranking 3 #4 Takahiro Ikeda Pro Ranking 4 #5 Yoshihiro Shinde Pro Ranking 5 #6 Yuuki Ito Pro Ranking 6 #7 Yasushi Tanabe Pro Ranking 7 #8 Susumu Morioka Pro Ranking 8 #9 Kenshiro Ojima Pro Ranking 9 #10 Ryousuke Takagi Pro Ranking 10 #11 Takahiro Higaki Pro Ranking 11 #12 Tomoaki Yoshimura Pro Ranking 12 #13 Akihiro Matsuura Pro Ranking 13 #14 Shinichiro Hara Pro Ranking 14 #15 Yoshiki Uchino Pro Ranking 15 #16 Hiroya Morizaki Pro Ranking 16 #17 Tomokazu Morinaga Pro Ranking 17 #18 Masato Ito Pro Ranking 18 #19 Youhei Uchino Pro Ranking 19 #20 Syuichi Osada Pro Ranking 20 (Tie) #21 Nao Yoshida Pro Ranking 20 (Tie) #22 Tsutmu Kitayama Expert Round1 Winner #23 Masasi Itani Expert Round2 Winner #24 Yosinori Ai Expert Champion & Round3 Winner KOG 2014 Schedule 2014-03-20T04:26:09+01:00 2014-03-20T04:26:09+01:00 2014-03-20T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=351 yasuflatland@excite.co.jp Round 1 Nagoya – May 17th & 18th Round2 Yokohama – Dec 27th Round2 Yokohama 2014-01-15T04:26:09+01:00 2014-01-15T04:26:09+01:00 2014-01-15T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=SCHEDULE&id=350 yasuflatland@excite.co.jp KOG Round3 Registration has started. 2013-11-01T04:26:09+01:00 2013-11-01T04:26:09+01:00 2013-11-01T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=349 yasuflatland@excite.co.jp KOG Registration has started. If you want to join the final, please send a mail to info@kingofground.com with following information. - Name - Birth of date - Phone number - Country - Address - Class KOG round2 will be live on Ustream! 2013-08-24T04:26:09+01:00 2013-08-24T04:26:09+01:00 2013-08-24T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=348 yasuflatland@excite.co.jp Check out at http://www.ustream.tv/channel/kog2012 for KOG Round2 live! KOG Round2 Register List 2013-08-19T04:26:09+01:00 2013-08-19T04:26:09+01:00 2013-08-19T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=347 yasuflatland@excite.co.jp PRO Yoshiki Uchino / Takuya Higa / Tsutmu Kitayama / Yoshihiro Shinde / Shinichi Kiba / Moto Sasaki / Syuichi Osada / Takahiro Ikeda / Tomokazu Morinaga / Hiroya Morizaki / Yasushi Tanabe / Kenshiro Ojima / Ryousuke Takagi / Susumu Morioka / Fumiya Sasagawa / Tomoaki Yoshimura / Akihiro Matsuura / Yuuki Ito / Shinichiro Hara / Takahiro Higaki / Expert Jyunpei Goto / Yosinori Ai / Takayuki Iwate / Takahiro Enoki / Hisato Yamashiro / Tomohiro Kiyoku / Keizi Nakamura / Masasi Itani / Takeshi Tsuji / Shunsuke Komatsu / Tosiaki Tiwata / Takao Fukuda / Kouhei Okuda / Ryuji Nakamura / Kazuya Hirayama / Hiroki¡¡Uchiyama / Kazuaki Saeki / Kou Yoshida / Yuya Shiga / £Ùusuke Karasubashi / Humihisa Maeda / Koji Takahashi / Naoki Watanabe / Kazuma Sakou / Kazuaki Ohashi / £Ôatsuji Yamada / Takumi Matsumoto / Sunao Kanayama / Yuuki Sugimoto / £Åisaku Higashikubo / Mikiya Aizaka / Yuichirou Asai / Yuta Abe / Hidenori Ishizaki / Mitsuhiro Izumi / Takumi Irigai / Keita Uchino / Naoto Kiyohara / Kazuya Kudou / Nariaki Kudou / Yoshiyuki Sawai / Kunihiro Shimakawa / Shyuuhei Shirota / Kousuke Tsugita / Keisuke Toyonaga / Tomohiro Hinago / Katsumi Fujikawa / Daigo Masuuma / Keitarou Matsuo / Syougo Miyamoto / Kazuto Morishita / Atsushi Yamashita / Kouhei Yamamoto / Kazumasa Yoshida / Yorihisa Shiota / Takahisa Mitaki / Novice Masaru Ookawa / Kazuya Shirakawa / Kyosuke Okuda / Daisuke Suzuki / Takeo Azuma / Ryosuke Kawashima / Mai Nishikawa / Fuuga Horiba / Yuu Syouji / Tsubasa Goshima / G&K Yuu Syouji / Shiyu Orikawa / Kira Komagata / Airu Komagata / Rin Isogai / Jigen Omotehara / Haruki Satou / Minato Satou / Naotada Yamada / 2013 KOG Round1 Registers list 2013-05-16T04:26:09+01:00 2013-05-16T04:26:09+01:00 2013-05-16T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=346 yasuflatland@excite.co.jp PRO Moto Sasaki / Shinichi Kiba / Hiroya Morizaki / Takahiro Ikeda / Takuya Higa / Yoshihiro Shinde / Yuuki Ito / Syuichi Osada / Tomokazu Morinaga / Youhei Uchino / Shinichiro Hara / Yasushi Tanabe / Akihiro Matsuura / Masato Ito / Takahiro Higaki / Susumu Morioka / Ryousuke Takagi / Tomoaki Yoshimura / Yasuhiro Uehara / Fumiya Sasagawa / Kenshiro Ojima / EXPERT Takumi Matsumoto / Koji Takahashi / Akio Kimura / Yukihiro Sato / Hisato Yamashiro / Kou Yoshida / Takahiro Enoki / Minehito Shinzato / Naoto Tamaru / Kouhei Okuda / Eiichiro Watanabe / Takayuki Iwate / Kazuya Hirayama / Tosiaki Tiwata / Sunao Kanayama / Takao Fukuda / Tomohiro Kiyoku / Yuu Yamamoto / Ryuji Nakamura / Shunsuke Komatsu / Yosinori Ai / Kazuki Udagawa / Isao Watanabe / Kazuaki Ohashi / Hiroki Uchiyama / Masasi Itani / Kazuaki Saeki / Kenji Takahashi / Yasunori Itagaki / Yuta Abe / Kazuto Morishita / Yoshifumi Sakamoto / Takayuki Onaka / Hironao Doko / Yuuki Sugimoto / Kotaro Arai / Takeshi Tsuji / Naoki Watanabe / Tsutmu Kitayama / Keizi Nakamura / Yasunari Ishijima / Jun Okayama / Kazuma Sakou / Eisaku Higashikubo / Tatsuji Yamada / Yusuke Karasubashi / Yuya Shiga / NOVICE Takumi Irigai / Masaru Ookawa / Daisuke Suzuki / Takeo Azuma / Tsubasa Goshima / Reo Kurosawa / Kyosuke Okuda / Kazuya Shirakawa / Yuzi Amano / Sho Iizuka / Shohei Simizu / Hideyuki Shinmyo / Ryo Suzuki / Girls Kids Shiyu Orikawa / Mai Nakanishi / Yuu Syouji / Momoyu Yamakita / Kira Komagata / Airu Komagata / the registration period is extended until May 15th. 2013-05-08T04:26:09+01:00 2013-05-08T04:26:09+01:00 2013-05-08T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=345 yasuflatland@excite.co.jp As to change the entry fee, the registration period is extended until May 15th. Announcement : Additional fee and Pro prize 2013-05-08T04:26:09+01:00 2013-05-08T04:26:09+01:00 2013-05-08T04:26:09+01:00 http://www.kingofground.com/contents/index.php?LANGINF=en&category=NEWS&id=344 yasuflatland@excite.co.jp We¡Çve used painted plywood for the floor for years and they need to be replaced after the 2013 season as they are worn out. To replace the floor, we¡Çll add $10 to the entry fee. So the new entry fee will be as follows. Pro 11000 yen Expert 9000 yen Novice 6000 yen Girls Kids 3000 yen Regarding to the pro prize, we¡Çll reduce large amount of total or probably not be able to provide prize money for Pro class this year. We¡Çll keep putting effort into maintaining KOG series and providing better environment for a contest. Thank you for your understanding and cooperation in this matter. Director of King of Ground Yasuyuki Takeo